“Akcja pomocy organizacjom i ośrodkom polskim w obliczu wojny na Ukrainie”

Paczki z żywnością i środkami higieny zostały przekazane Polakom i osobom polskiego pochodzenia należących do obwodu winnickiego – z Litynia, Kalinówki, Koziatynia, Tulczyna, Żmeryncy, Chmielnika, Szarogdroda i Winnicy. Serdeczne podziękowania dla Fundacja Wolność i Demokracja za pomoc. 🇵🇱🇺🇦🤝

Razem możemy więcej. 🇵🇱🇺🇦🤝

Projekt „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023. 🇵🇱✅

Projekt realizowany przez Fundacja Wolność i Demokracja. 🇵🇱✅