O nas

Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” istnieje od 2012 roku. Jest jedną z organizacji, która swoją działalność skupia na organizacji wsparcia dla środowiska Polaków zamieszkujących obszar Podola. Wyróżnia nas w szczególności realizacja szeregu projektów związanych z popularyzacją języka polskiego oraz szeroko pojętą promocją polskiej kultury, zwłaszcza wśród młodzieży polskiego pochodzenia. W ramach działalności statutowej od 2012 roku prowadzimy nauczanie języka polskiego dla dzieci młodzieży i dorosłych na różnych poziomach znajomości języka polskiego. Przygotowujemy do testów z języka polskiego, egzaminów wstępnych na studia na polskie uczelnie. Nasi uczniowie zamierzający studiować albo pracować w Polsce przystępowali do egzaminów w Polsce (Lublin, Warszawa) i na Ukrainie (Mikołajów).

Aktualnie zajęcia z języka polskiego jako obcego w CRP „Polonia” prowadzą nauczyciele, którzy są absolwentami studiów polonistycznych w Polsce i na Ukrainie. Ponadto, dzięki współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie w roku szkolnym 2020/21 uruchomiliśmy językowe zajęcia konwersacyjne ze słownictwem ukierunkowanym na przedmioty ścisłe. Prowadzi je nauczyciel skierowany do pracy za granicą pan mgr Marek Wróblewski – absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

We współpracy z innymi organizacjami, działającymi w Winnickim Okręgu Konsularnym, a także Fundacją „Wolność i Demokracja”, Centrum Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Centrum „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego aktywnie organizujemy i wspieramy cykliczne wydarzenia, takie jak:

• Szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w Winnickim Okręgu Konsularnym (2017, 2018, 2019)

• Liderskie Centrum Szkoleniowe na Ukrainie (2019)

• Narodowe Czytanie z Parą Prezydencką (edycje 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 r.)

• Dzień Polonii i Polaków za granicą (2019, 2020, 2021)

• Organizacja Wspólnego Świętowania Dnia Niepodległości dla Polaków i Polonii w Winnicy (2019, 2020, 2021)

• Spotkania Szopenowskie (2016, 2017, 2018, 2019)

• Wymiana młodzieżowa ze Szkołą Podstawową Nr 31 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie (2017, 2018, 2019)

Jesteśmy głównym organizatorem corocznych przedsięwzięć:

• Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego w Winnicy (2016-2021)

• Letnie Szkoły Języka Polskiego „Ekspedycja Polska” (2015-2020)

• Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Winnicy (2015-2021)

• Olimpiada Historii Polski (2018-2021)