“Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”

“Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”. Rok 2023. 🤍❤️💙💛🤝

Cieszymy się, że w tak trudnych dla Ukrainy czasach mamy możliwość poczuć wsparcie naszych rodaków. Tak w skrócie można opisać projekt “Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, który był realizowany przesz Fundacja Wolność i Demokracja oraz CRP „Polonia”. ✅

Тішимося, що в такі важкі для України часи, маємо можливість відчути підтримку рідних людей. Саме так можна коротко описати проєкт “Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”, який був реалізований через Fundacja Wolność i Demokracja та ЦРП „Полонія”. Основною ідеєю проєкту було донести до мешканців польського походження вінницького регіону, що про них пам’ятають і вони не самі, щоб віра їх у неминучу перемогу над ворогом зміцнилася, а буденність трохи більше наповнилася позитивними емоціями. ✅

Projekt „Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023. ✅